norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3081 - Mikroprosessorteknikk II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE2061 - Mikroprosessorteknikk I
Mål

Studenten har kunnskap om fundamentale byggeblokker i mikrosystemer, distribuerte mikrokontrollersystem og digitale signalprosessorer.

Emnets temaer

Grunnleggende mikroprosessor/mikrokontroller teori:
- Serielt grensesnitt
- Displaysystemer
- DMA overføring
- Distribuerte mikrokontrollersystem, Lonworks teknologi
- Busstandarder
Enkel innføring i digitale signalprosessorer (DSP)

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 20%)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 80%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Halgeir Leiknes
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger