norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3111 - Programmerbare styringer (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE2031 - Digitalteknikk I
Mål

Etter fullført emne skal studenten kunne bruke noen programmerbare systemer for automatisk styring av maskiner og industrielle prossesser, samt anvendelse i intelligente bygninger.

Emnets temaer

PLS-systemets oppbygning.
Programmeringsverktøy. (Siemens STEP 7 – MicroWin)
Programmeringsmetoder:
- Hovedprogram, subrutiner og interruptrutiner.
- Logiske og manipulerende bit- og register-instruksjoner.
- Sammenligninger, konverteringer, aritmetikk (heltall og flyttal)
- Timere, tellere, høghastighets-tellere.
- Programmering av sekvenser.
- Analog signalbehandling.
Grensesnitt mot omgivelsene.  Sensorer, releer og motorer.
PC- basert operatørsystem som kan knyttes til PLS (kort innføring).
Distribuerte Styringer (LonWorks fra Echelon)
- Introduksjon til LonWorks-teknologien
- Buss-basert styring.
- Praktisk bruk av LonMaker for Windows.

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskrav8 øvinger i PLS og 2 innen LonWorks må være godkjent før eksamen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligAvdelingsingeniør John Elvesveen / Høgskolelektor Halgeir Leiknes
Læremidler

Bøker:

  • System Manual for S7-200 Programmable Controller, Siemens
  • Kompendium for PLS-kurs II, John Elvesveen
  • Lon Works, Halgeir Leiknes
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger