norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3121 - Telekommunikasjonsnett (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Elektronikk , Transmisjonsteknikk og Statistikk

  Mål

  Studentene har kjennskap til hvordan enkeltsystemer setter seg sammen til helheten og de skal kunne beskrive utstyr og nettkompo-
  nenter i telenettet. De skal kjenne til prinsipper og metoder som benyttes ved dimensjonering av telenett ut fra trafikkbehov.

  Emnets temaer

  I dette emnet skal nettaspektet ved telekommunikasjon betones

  Forskjellige typer kommunikasjonsnett:
  - Aksessnett og fjernnett for telefon, ISDN og mobil kommunikasjon.
  - Synkroniseringsnett. Signaleringsnett.

  Overføringsteknologier:
  - Systemer for elektriske linjer.
  - Optiske systemer
  - XDSL-teknologier
  - Transmisjonskvalitet i overføringssystemer

  Sentraler og multipleksere:
  - Multipleksing og svitsjing i telenettet. PCM-SDH og ATM

  Trafikkteori og dimensjonering av nett

  Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
  Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid
  Øvingsoppgaver
  Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
  Nødvendig antall oppgis i begynnelsen av semesteret
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  EmneansvarligHøgskolelektor Erling Bakke
  Læremidler

  Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
  Erstatter
  • XS356E - TELEKOMMUNIKASJONSNETT
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger