norsk english

Emnebeskrivelse for ELE3131 - Telekommunikasjonsnett (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • ELE1031 - Elektronikk I
  • ELE2101 - Transmisjonsteknikk
  • REA1071 - Statistikk - Grunnkurs
Mål

Studentene skal få kjennskap til hvordan enkeltsystemer setter seg sammen til helheten, og de skal kunne beskrive utstyr og nettkomponenter i telenettet. De skal kjenne prinsipper og metoder som benyttes ved dimensjonering av telenett ut fra trafikkbehov.

Aim

The intention of the course is to give an overview of the principles, methods and equipment in use in different types of telecommunication system. The course will also give an introduction to the theory of teletraffic.

Emnets temaer

I dette emnet skal nettaspektet ved telekommunikasjon betones.

Forskjellige typer kommunikasjonsnett:
- Aksessnett og fjernnett for telefon, ISDN og mobil kommunikasjon.
- Synkroniseringsnett. Signaleringsnett.

Overføringsteknologier:
- Systemer for elektriske linjer. Optiske systemer
- Radiokommunikasjonssystemer. XDSL-teknologier
- Transmisjonskvalitet

Sentraler og multipleksere:
- Multipleksing og svitsjing i telenettet. PCM-SDH og ATM

Trafikkteori og dimensjonering av nett

Content

Types of telecommunication network:
- Access and backbone networks of telephony, ISDN and mobile communication
- Synchronization and signalling networks

Transmission technologies:
- Systems for electrical, optical and radiocommunication lines.
- XDSL technology
- Transmission quality

Exchanges and multiplexers:
- Multiplexing and switching. PCM, SDH and ATM

Teletraffic theory and network dimensioning

Pedagogiske metoderForelesninger
Study MethodsLectures
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
AssessmentWritten Exam, 4 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon 
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Egen formelsamling deles ut sammen med eksamensoppgaven
Obligatoriske arbeidskravAntall obligatoriske innleveringer oppgis ved semesterstart
Course RequirementsCompulsory exercises. The number of exercises required will be stated in the beginning of the semester
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Laila Sveen Kristoffersen
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • ELE3121 - Telekommunikasjonsnett
  • XS356E - TELEKOMMUNIKASJONSNETT
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger