norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3131 - Telekommunikasjonsnett (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE1031 - Elektronikk I
  • ELE2101 - Transmisjonsteknikk
  • REA1071 - Statistikk - Grunnkurs
Mål

Studentene skal få kjennskap til hvordan enkeltsystemer setter seg sammen til helheten, og de skal kunne beskrive utstyr og nettkomponenter i telenettet. De skal kjenne prinsipper og metoder som benyttes ved dimensjonering av telenett ut fra trafikkbehov.

Emnets temaer

I dette emnet skal nettaspektet ved telekommunikasjon betones.

Forskjellige typer kommunikasjonsnett:
- Aksessnett og fjernnett for telefon, ISDN og mobil kommunikasjon.
- Synkroniseringsnett. Signaleringsnett.

Overføringsteknologier:
- Systemer for elektriske linjer. Optiske systemer
- Radiokommunikasjonssystemer. XDSL-teknologier
- Transmisjonskvalitet

Sentraler og multipleksere:
- Multipleksing og svitsjing i telenettet. PCM-SDH og ATM

Trafikkteori og dimensjonering av nett

Pedagogiske metoderForelesninger
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon 
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Egen formelsamling deles ut sammen med eksamensoppgaven
Obligatoriske arbeidskravAntall obligatoriske innleveringer oppgis ved semesterstart
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Laila Sveen Kristoffersen
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • ELE3121 - Telekommunikasjonsnett
  • XS356E - TELEKOMMUNIKASJONSNETT
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger