norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3141 - Trådløs kommunikasjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Transmisjonsteknikk og Datakommunikasjon

  Mål

  Studentene har kjennskap til og har en oversikt over systemer for trådløs kommunikasjon som baserer seg på bruk av radiobølger. De kan da  beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer som systemer for kringkasting, mobilkommunikasjon, navigasjon og for trådløs sammenknytning av forskjellige typer utstyr og enheter.

  Emnets temaer

  Innføring i radiokommunikasjon:
  - Systemoppbygging. Radiotransmisjon. Støyberegninger
  Systemer for lyd - og TV- kringkasting:  
  - Analoge og digitale systemer
  Satellittkommunikasjon
  Mobilkommunikasjon:
  - Jordbundne og satellittbaserte systemer .GSM og UMTS
  Radioforbindelser for korte og meget korte avstander:
  - Trådløse LAN, Bluetooth og andre
  Radionavigasjonssystemer:
  - GPS , ILS og andre

  Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
  Gjesteforelesninger
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
  Nødvendig antall for å få gå opp til eksamen oppgis ved semesterstart
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  Emneansvarlig1.amanuensis Arne Wold, høgskolelektor Erling Bakke og høgskolelektor Ole Johnny Berg
  Læremidler

  Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
  Erstatter
  • XV139E - TRÅDLØS KOMMUNIKASJON
  Gjelder fraVår 2005
  Supplerende opplysninger