norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3142 - Trådløs kommunikasjon (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE2001 - Datakommunikasjon I
  • ELE2101 - Transmisjonsteknikk
Mål

Studentene skal få kjennskap til og en oversikt over systemer for trådløs kommunikasjon som baserer seg på bruk av radiobølger. De skal lære å beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer for kringkasting, mobilkommunikasjon, navigasjon og for trådløs sammenknytning av forskjellige typer utstyr og enheter.

Emnets temaer

Innføring i radiokommunikasjon:
- Systemoppbygging. Radiotransmisjon. Støyberegninger
Systemer for lyd - og TV- kringkasting:  
- Analoge og digitale systemer
Satellittkommunikasjon
Mobilkommunikasjon:
- Jordbundne og satellittbaserte systemer GSM og UMTS
Radioforbindelser for korte og meget korte avstander:
- Trådløse LAN, Bluetooth og andre
Radionavigasjonssystemer:
- GPS, ILS og andre

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
Gjesteforelesninger
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Nødvendig antall for å få gå opp til eksamen oppgis ved semesterstart
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Ole Johnny Berg
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • ELE3141 - Trådløs kommunikasjon
  • XV139E - TRÅDLØS KOMMUNIKASJON
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger