norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE8041 - Prosjektoppgave (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE8021 - Digital bildebehandling
  • ELE8031 - Medisinske bilde- og informasjonssystemer
  • IMT8011 - Grunnleggende datateknikk
Mål

Etter gjennomført hovedprosjekt har studenten kompetanse til å:
- utføre en selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Gruppearbeid hvor tema velges fra ett eller flere av studiets hovedteaer (generell datateknologi, digital bildebehandling, medisinske bildearkivsystemer), helst med utgangspunkt i studentenes egen arbeidssituasjon og utfordringer.

Pedagogiske metoderGruppearbeid, prosjektarbeid, refleksjon
En foreløpig rapport skal leveres og presenteres i samling 4. Denne evalueres av veilederen og en evalueringsgruppe av medtsudenter. Et arbeidskrav i emnet er derfor også at hver gruppe må opptre som evalueringsgruppe for en annen gruppe. Det endelige arbeidet skal leveres og presenteres i sin endelige form i den siste samlingen i uke 23.
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er)
Medstudentevaluering
Muntlig fremføring
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravUnderveisevaluering av en av de andre gruppene
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlig1.amanuensis Dag Waaler
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger