norsk english

Emnebeskrivelse for GEO1001 - Geodataplanlegging (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
Varighet1 semester (vår)
Duration1 semester (Spring)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Etter gjennomført kurs skal studenten kjenne til rammebetingelsene rundt geodatavirksomheten, og hvordan organisasjoner skal lage sin geodataplan.

Aim

After completing the course, students will be familiar with geodata activities, and how such activities need to be strategically planned.

Emnets temaer

- Oversikt over geodatabransjen og brukerne av geodata.
- Kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandling.
- Økonomien rundt kommunal kart- og oppmålingsvirksomhet.
- Organisering, analyse av geodatabruk, prioriteringer, kvantifisering.
- Kostnader- kalkulering.
- Oppdragsspesifikasjon.
- Tilbud, utforming og vurdering.
- Avtale, kontrakt.
- Geovekst.
- Geodataplan - spesifisering av organisasjonens behov for geodata.

Content

Overview of the geodata profession and of geodata users.
- Mapping in support of town and country planning and regulation.
- Financial aspects of mapping and surveying.
- Organization, analysis and priorities for geodata users.
- Cost calculations.
- Project specifications.
- Preparation and assessment of tenders.
- Agreements, contracts.
- Principles of "Geovekst"
- Geodata plan - specifying an organisation's needs for geodata.

Pedagogiske metoderForelesninger
Study MethodsLectures
VurderingsformerMuntlig, individuelt
AssessmentOral Exam, individually
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerKalkulator
Geodatastandarden, standarden "Avtale for kartarbeider"
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Obligatoriske oppgaver skal være innlevert og godkjent før studenten får gå opp til eksamen.
Course RequirementsAssignments
Compulsory assignments must be accepted before the exam.
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for geomatikkfag
EmneansvarligDag Norberg
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart

Annet:

  • Geodatastandarden, Statens kartverk
  • Geovekst veiledning, Statens kartverk
  • Standarden "Avtale for kartarbeider", Statens kartverk
  • Kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandling, Miljøverndepartementet
  • Økonomien rundt kommunal kart- og oppmålingsarbeider, T.Trageton
Erstatter
  • XGEO002 - GEODATAPLANLEGGING
GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger 
Supplementary Information