norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO1001 - Geodataplanlegging (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
Varighet1 semester (vår)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Etter gjennomført kurs skal studenten kjenne til rammebetingelsene rundt geodatavirksomheten, og hvordan organisasjoner skal lage sin geodataplan.

Emnets temaer

- Oversikt over geodatabransjen og brukerne av geodata.
- Kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandling.
- Økonomien rundt kommunal kart- og oppmålingsvirksomhet.
- Organisering, analyse av geodatabruk, prioriteringer, kvantifisering.
- Kostnader- kalkulering.
- Oppdragsspesifikasjon.
- Tilbud, utforming og vurdering.
- Avtale, kontrakt.
- Geovekst.
- Geodataplan - spesifisering av organisasjonens behov for geodata.

Pedagogiske metoderForelesninger
VurderingsformerMuntlig, individuelt
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerKalkulator
Geodatastandarden, standarden "Avtale for kartarbeider"
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Obligatoriske oppgaver skal være innlevert og godkjent før studenten får gå opp til eksamen.
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for geomatikkfag
EmneansvarligDag Norberg
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart

Annet:

  • Geodatastandarden, Statens kartverk
  • Geovekst veiledning, Statens kartverk
  • Standarden "Avtale for kartarbeider", Statens kartverk
  • Kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandling, Miljøverndepartementet
  • Økonomien rundt kommunal kart- og oppmålingsarbeider, T.Trageton
Erstatter
  • XGEO002 - GEODATAPLANLEGGING
GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger