norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO1011 - Geomatikk introduksjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene har en helhetlig basis forståelse av geografiske data og hvordan disse håndteres og anvendes i et GIS og forstår prosessen knyttet til innsamling, bearbeiding, lagring, enkel analyse og presentasjon av geografiske data, og hvordan denne prosessen påvirker datakvaliteten.

Emnets temaer

- Datum,
- Projeksjoner,
- Koordinatsystem,
- Koordinat-transformasjoner,
- Norske kartserier,
- Datakvalitet
- Satellittposisjonering, treghetsnavigasjon
- Fotogrammetri og fjernanalyse,
- Digitalisering og skanning,
- Editering av kart,
- Oppbygging av kartdatabaser og datastrukturer i geografiske data,
- Kobling mellom kart og egenskaper,
- Norske databaser (blant annet GAB),
- Standarder,
- Dataformater og konvertering mellom ulike formater,
- Basis GIS-analyser,
- Presentasjon, visuelle variable, måleskalaer for egenskaper

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver
Øvinger på ulik programvare
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (75% må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligTorbjørn Kravdal
Læremidler

Bøker:

  • Geografiske informasjonssystemer, T.Bernhardsen (ISBN: 82-412-0429-9)
  • Datum og kartprojeksjoner, D.Norberg, utgave 2000
  • Kvalitetsvurdering av eksisterende grunnlagsnett, D.Norberg, utgave 2000
  • Euref 89, D.Norberg, utgave 2002
  • Transformasjoner, D.Norberg, utgave 2000

Annet:

  • Diverse utdelt materiell/notater
  • Global Positioning System - En innføring i systemetsvirkemåte 2003, J.G.Svendsen og B. Godager
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger