norsk english

Emnebeskrivelse for GEO1021 - Grunnleggende landmåling I (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng15
ECTS Credits15
Varighet1 semester (høst)
Duration1 semester (Autumn)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studentene skal få innføring i grunnleggende landmåling med teori, instrumenter og beregninger.

Aim

Students learn the basics of surveying: instruments, methods, accuracy and associated mathematics.

Emnets temaer

- Instrumentlære med øvinger
- Grunnleggende landmåling
- Nøyaktighetslære
- Nødvendige matematiske emner

Content

- Surveying instruments
- Basic survey methods
- Theory of errors
- Relevant mathematics

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver
Study MethodsLectures, Mandatory Assignments
VurderingsformerMuntlig, individuelt
AssessmentOral Exam, individually
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerKalkulator
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Øvingsoppgavene skal være innlevert og godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.
Course RequirementsAssignments
Compulsory exercises must be accepted before the examination
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for geomatikkfag
EmneansvarligDag Norberg
Læremidler

Bøker:

  • Grunnleggende landmåling, T.Skogseth, Universitetsforlaget
  • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Diverse notater, D.Norberg
Erstatter 
GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger 
Supplementary Information