norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO1051 - Teknisk engelsk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkEngelsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten forstår teknisk engelsk og uttrykker seg skriftlig og spesielt muntlig, med vekt på engelsk fagspråk i geomatikk.

Emnets temaer

- Lesing: å lese Engelsk fagstoff og forklare det på Norsk
- Oversetting: å formidle Norsk fagstoff på muntlig og skriftlig Engelsk
- Skriving: å skrive brev, CV, faktura, rapport, og ”paper” på Engelsk
- Forståelse av engelsk fagspråk

Pedagogiske metoderForelesninger, veiledning
Samtaleøvinger
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 70%)
Muntlig, individuelt (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligGeorge Preiss
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fra 
Supplerende opplysninger