norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO1101 - Juss, kjøreregler (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Deltakeren gjør rede for:
- Hovedtrekkene i forvaltningsretten og hvordan den kan påvirke byggesaken.
- Lovverkets krav til saksbehandling og til avgjørelser og muligheter for overprøving
- Oppbyggingen av Plan og bygningsloven med basis i generell forvaltningsrett.
- Hvilke andre lover og forskrifter som kan være relevante for byggesaker.  
- Viktige forskjeller mellom privatrett i byggesaker sett ut ifra henholdsvis forbrukersiden og den profesjonelle brukers side.

Deltakeren anvender:
- Plan og bygningsloven for gjennomføring av byggesaker.
- Riktig lovverk / norsk standard for å finne informasjon om den konkrete problemstilling, som grunnlag for å søke profesjonell bistand i aktuelle saker.

Emnets temaer

Modul 1: Offentlig lov- og regelverk
Modul 2: Privatsrettslige lover og forskrifter:
- Oppbygning av regelverk, standarder og annet relevant prosjekteringsverktøy;
- Lover og forskrifter som forvaltes av annen myndighet;
- Privatrettslige lover og forskrifter;
- Anbud, nabo, bustadoppføring, avhending.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, nettbasert læring, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 67%, evalueres av faglærer)
Oppgaveløsning (teller 33%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjektarbeid gjøres i grupper, oppgaver gjøres individuelt
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravTester (må være godkjent av faglærer)
Deltagelse i gruppearbeid og løsning av gruppearbeid for kursmodulene.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Bjørn Godager
Læremidler

Bøker:

  • Veiledning til plan- og bygningsloven, A.Petersen

Annet:

  • Plan- og bygningsloven
  • Tilhørende forskrifter med veiledninger
  • Kontraktsstandarder
  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • GEO2031 - Juss II
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger

Emnet utgjør 2/3 av emnet "Offentlige og private kjøreregler for en byggesaksprosess" på Byggesakskolen og kjøres sammen med studenter derfra.