norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2031 - Juss II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • XS237B - JUS I
Mål

Etter kurset skal studentene:
- Kjenne til hovedtrekkene i forvaltningsretten og hvordan denne kan påvirke byggesaken;
- Med basis i forvaltningsretten forstå oppbygningen av og kjenne til sentrale bestemmelser i Plan- og bygningsloven;
- Kjenne til andre lover knyttet til byggesaker.

Emnets temaer

Modul 1: Offentlig lov- og regelverk
Modul 2: Privatsrettslige lover og forskrifter:
- Oppbygning av regelverk, standarder og annet relevant prosjekteringsverktøy;
- Lover og forskrifter som forvaltes av annen myndighet;
- Privatrettslige lover og forskrifter;
- Anbud, nabo, bustadoppføring, avhending.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, nettbasert læring, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravDeltagelse i gruppearbeid og løsning av gruppearbeid for kursmodulene.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Bjørn Godager
Læremidler

Bøker:

  • The XML Companion, Neil Bradley
  • Veiledning til plan- og bygningsloven, A.Petersen

Annet:

  • Plan- og bygningsloven
  • Tilhørende forskrifter med veiledninger
  • Kontraktsstandarder
  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • GEO1031 - Juss I
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger

Emnet utgjør 2/3 av emnet "Offentlige og private kjøreregler for en byggesaksprosess" på Byggesakskolen og kjøres sammen med studenter derfra.