norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2041 - Kartlegging (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1011 - Geomatikk introduksjon
Mål

Studentene skal kjenne til de mest sentrale datafangstmetoder for landkartlegging, og de skal kunne vurdere kvaliteten av data som legges inn i geografiske databaser.

Emnets temaer

- Grunnleggende fotogrammetri, stereofotogrammetri
- Fotogrammetrisk feltarbeid: signalering, passpunkter, inventering
- Flyfotografering,
- Fotogrammetrisk geodataregistrering/produksjon, utstyr og metoder
- Aerotriangulering
- Ortofoto
- Nøyaktighet, kartkontroll
- Laserskanning
- Standard for kart og kartdata, kartkontroll

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
Etter en introduksjonsforelesning vil det bli øvelser der det forutsettes at studentene selv har gått gjennom stoffet på forhånd.
VurderingsformerMappe-evaluering (teller 40%, evalueres av faglærer)
Muntlig, individuelt (teller 60%)
Hver av delene må bestås separat.
Det er to faglærere som sammen vil evaluere eksamen og mapper.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid (må være godkjent av faglærer)
Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)
Obligatoriske oppgaver skal være innlevert og godkjent for at studenten får gå opp til eksamen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Dag Norberg
Læremidler

Bøker:

  • Fotogrammetri grunnkurs 1 og 2, Ø.Andersen

Annet:

  • Standarden "Kartkontroll", Statens kartverk
  • Diverse utdelt materiell/notater
  • Fotogrammetri for landmålere, D.Norberg
  • Standarden "Kart og geodata", Statens Kartverk
Erstatter
  • XS241B - KARTLEGGING
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger