norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2051 - Landmålingsanalyse (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter
  • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
Bygger på
  • GEO1011 - Geomatikk introduksjon
Mål

Etter kurset skal studenter ha grunnleggende og praktisk kunnskap og forståelse om utjevning av forskjellige typer målinger ved bruk av minste kvadraters metode.

Studentene skal kunne:
- Utjevne et målingssett ved minste kvadraters metode
- Analysere kvaliteten av målinger, grunnleggende data og resultatene
- Bruke standard Norske utjevningsprogramvarer
- Bruke GPS-baserte utjevningsprogramvarer
- Levere relevante prosjektrapport i henhold til gjeldende profesjonelle standarder

Emnets temaer

- Utjevningsteori ved bruk av minste kvadraters metode
- Formulering av feilligninger i ulike situasjoner
- Vekting av feilligninger
- Teknikker for løsning av stor sett lineære ligninger, inkludert anvendelse av enkle matriser
- Feilsøking i grunnlagsnett i henhold til Geodatastandarden
- Statistikk, pålitelighetstesting, kvalitetssikring og analyse
- Rapportering
- Landmålingsprogramer ” ” og ”V/G”
- Nettanalyse for utarbeidelse av transformasjonsparametre
- Enkel nettsimulering og analyse

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 70%)
Muntlig, individuelt (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekter kjøres gruppevis, men forsvares individuelt
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravRapport(er)
Oppgaver og rapporter leveres gruppevis, og forsvares individuelt
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligGeorge Preiss
Læremidler

Bøker:

  • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Håndbøker for programvare
  • Diverse notater, B.Godager / G.Preiss / D.Norberg
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • XV163B - LANDMÅLINGSBEREGNINGER II
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger