norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2061 - Programmering for geomatikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
Mål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å bruke ulike slags script-programmering og klare å utnytte programmeringsmulighetene som finnes i utvalgte GIS-relevante programpakker til å brukertilpasse programpakkene ved lage spesial-funksjoner for bestemte oppgaver.

Emnets temaer

- Generelt om script-programmering
- Introduksjon om Visual Basic for Applications (VBA)
- Bruk i ulike slags GIS-relevante programpakker. Aktuelle programpakker er ArcGIS, GeoMedia og MsOffice.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerMappe-evaluering (teller 60%, evalueres av faglærer)
Praktisk eksamen (teller 40%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Mappen: 2 innleveringer/oppgaver
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Sverre Stikbakke
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger