norsk english

Emnebeskrivelse for GEO2091 - Videregående Landmåling (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng15
ECTS Credits15
Varighet1 semester (vår)
Duration1 semester (Spring)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
  • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
Prerequisite(s)
  • GEO1021 - Basic Land Surveying I
Bygger på 
Mål

Studentene skal nå mestringsnivå i grunnleggende landmåling med bruk av instrumenter, målemetoder og beregninger.

Aim

The student shall master the skills of surveying instruments, methods, accuracy and the necessary supporting mathematics.

Emnets temaer

- Grunnlagsmålinger,
- Innmåling,
- Bruk av vanlige programpakker,
- Utjevningslære,
- Rapportering

Content

- Network observations
- Detail surveying
- Use of common software packages
- Survey adjustments
- Documentation and reporting

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver, prosjektarbeid
Study MethodsLectures, Mandatory Assignments, Project Works
VurderingsformerProsjektarbeid
AssessmentProject Work
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Øvingsoppgavene skal være innlevert og godkjent for at studenten skal få vurdert sitt prosjekt.
Course RequirementsAssignments
Mandatory exercises must be accepted before the project report may be submitted.
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for geomatikkfag
EmneansvarligDag Norberg
Læremidler

Bøker:

  • Grunnleggende landmåling, T.Skogseth, Universitetsforlaget
  • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Diverse notater, D.Norberg
Erstatter 
GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger 
Supplementary Information