norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2091 - Videregående Landmåling (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
Varighet1 semester (vår)
SpråkNorsk
Forutsetter
  • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
Bygger på 
Mål

Studentene skal nå mestringsnivå i grunnleggende landmåling med bruk av instrumenter, målemetoder og beregninger.

Emnets temaer

- Grunnlagsmålinger,
- Innmåling,
- Bruk av vanlige programpakker,
- Utjevningslære,
- Rapportering

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver, prosjektarbeid
VurderingsformerProsjektarbeid
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Øvingsoppgavene skal være innlevert og godkjent for at studenten skal få vurdert sitt prosjekt.
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for geomatikkfag
EmneansvarligDag Norberg
Læremidler

Bøker:

  • Grunnleggende landmåling, T.Skogseth, Universitetsforlaget
  • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Diverse notater, D.Norberg
Erstatter 
GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger