norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2091 - Videregående Landmåling (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
Mål

Studentene skal nå mestringsnivå i grunnleggende landmåling med bruk av instrumenter, målemetoder og beregninger.

Emnets temaer

- Grunnlagsmålinger,
- Innmåling,
- Sjømåling, opplodding
- Bruk av vanlige programpakker,
- Utjevningslære,
- Rapportering
- digital reguleringsplan

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid
VurderingsformerMappe-evaluering (evalueres av faglærer)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Øvingsoppgavene skal være innlevert og godkjent for at studenten skal få vurdert sitt prosjekt.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Dag Norberg
Læremidler

Bøker:

  • Grunnleggende landmåling, T.Skogseth, Universitetsforlaget
  • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Diverse notater, D.Norberg
  • Geodatastandarden, Statens kartverk
  • Standarden "Grunnlagsnett", Statens kartverk
Erstatter 
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger