norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2101 - Landmåling/GIS Prosjektoppgave (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
April-juni
SpråkNorsk
Forutsetter
  • GEO1011 - Geomatikk introduksjon
  • GEO1081 - Landmåling, grunnleggende
Bygger på
  • GEO2111 - Satellittgeodesi, grunnleggende
  • GEO2131 - Kartlegging
  • GEO2141 - Landmåling, videregående
Mål

Studenten har tilegnet seg gjennom arbeidet med prosjektoppgaven praktisering av datainnsamling med GPS og landmålingsutstyr og videre bearbeidelse i GIS-programvare.

Emnets temaer

- Datafangst med GPS og målebok
- Datafangst med totalstasjon og robotstasjon
- Bearbeidelse av GPS-målinger
- Bearbeidelse av landmålingsdata
- Oppdatering av GIS-data
- Analyse av GIS-data

Pedagogiske metoderProsjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravRapport(er) (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligTorbjørn Kravdal
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger