norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2111 - Satellittgeodesi, grunnleggende (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1011 - Geomatikk introduksjon

Bygger på grunnlende landmålingsfag

Mål

Etter kurset skal studentene kunne:
- ”Designe”, planlegge og fullføre enkle observasjonskampanjer
- Behandle og etterprosessere målinger
- Utjevne enkle målingsnett
- Vurdere/tolke resultatenes kvalitet.

Emnets temaer

- Oppbygging og funksjon, GPS, GLONASS, GALILEO
- Bruk av mottagere
- Data-forvaltning og overføring
- Måleprinsipper
- Planlegging av målinger og måletidspunkt
- Praktiske statiske målinger
- Vektor etterprosessering
- Enkle netutjevning i programmet ”SKIPRO”
- Databehandling og forberedelse for stikking.
- Praktiske kinematiske måleteknikker
- Kvalitetssikring
- Dokumentasjon i forhold til nasjonale standarder

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver
VurderingsformerMuntlig, individuelt (teller 30%, evalueres av faglærer)
Oppgaveløsning (teller 70%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Oppgaveløsninger leveres i form av gruppe rapport som forsvares i individuelle muntlige eksamener
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravRapport(er)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligGeorge Preiss
Læremidler

Bøker:

  • Introduction to GPS, Ahmed El-Rabbany, Artech House, utgave 2002 (ISBN: 1-58053-183-0)
  • GPS, Dueholm / Laurentzius, Ingenioren/bøgen, utgave 2002 (ISBN: 87-571-2412-4)
  • GPS i landmålingen, K.Borre, utgave 1996 (ISBN: 87-984210-4-2)

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
  • Global Positioning System - En innføring i systemetsvirkemåte 2003, J.G.Svendsen og B. Godager
Erstatter
  • GEO2071 - Satellittgeodesi I
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger