norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2121 - Terrengmodeller (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1011 - Geomatikk introduksjon
Mål

Studenten har:
- Kunnskaper: grunnleggende innsikt om terrengmodellers virkemåte, muligheter og anvendelse.
- Holdninger: bevisstgjørelse av fagets rolle i en større sammenheng innen fagområdet.
- Ferdigheter: minst et avansert terrengmodellprogram ventes å kunne beherskes til en viss grad etter fullført kurs.

Emnets temaer

- Hva er en digital terrengmodell
- Hvordan en digital terrengmodell etableres
- Data-innsamling, ulike interpolasjonsmetoder med nøyaktighetsvurderinger
- Kurvegenerering fra punktsky og terrenglinjer,
- Baser med flere terrenglag
- Prosjektering
- Veiberegninger, byggegroper, borhull
- Andre typer beregninger, masseberegninger
- Kombinasjon av DAK-funksjoner og digital terrengmodell
- Visualisering og perspektivtegning, skyggelegging, fjerning av skjulte linjer, kombinering med ortofoto, rendering
- Integrering av terrengmodell-produkter med andre programsystemer for videre bearbeidelse.
- Animasjon

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 80%, evalueres av faglærer)
Muntlig fremføring (teller 20%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravMuntlig fremlegg
Prosjektoppgave(r)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligBjørn Godager
Læremidler

Bøker:

  • Geografiske informasjonssystemer, T.Bernhardsen (ISBN: 82-412-0429-9)
  • Digital kartografi (kompendium), J.T.Bjørke

Annet:

  • Programhåndbøker, kurshefter, Asplan Viak AS / Vianova AS
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • XV164B - TERRENGMODELLER
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger