norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2141 - Landmåling, videregående (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng20
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
Mål

Studentene mestrer landmåling med bruk av instrumenter, målemetoder og beregninger.

Emnets temaer

- Grunnlagsmålinger
- Innmåling
- Sjømåling, opplodding
- Bruk av vanlige programpakker
- Enkel utjevning
- digital reguleringsplan

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer)
Muntlig, individuelt (teller 50%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
To faglærere vil evaluere parallelt og sammen sette karakter.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Øvingsoppgavene skal være innlevert og godkjent for at studenten skal få vurdert sitt prosjekt.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarligsiv. ing. Dag Norberg
Læremidler

Bøker:

  • Grunnleggende landmåling, T.Skogseth, Universitetsforlaget
  • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Diverse notater, D.Norberg
  • Geodatastandarden, Statens kartverk
  • Standarden "Grunnlagsnett", Statens kartverk
  • Reguleringsplan, bebyggelsesplan, Miljøverndepartementet
  • SOSI-standarden, Statens kartverk
Erstatter
  • GEO2091 - Videregående Landmåling
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger