norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO3001 - Geodataforvaltning (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO2021 - Geografisk informasjonsbehandling
  • IMT1011 - Databaser I
Mål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha
-kjennskap til de utfordringer som er forbundet med forvaltning av geografiske data
-kunnskap om hvordan en større organisasjon kan forvalte sine geografiske data på en forsvarlig måte.
-noe erfaring i bruk av programsystem og databaser(DBMS) for slik dataforvaltning.
-noe erfaring i oppsett av innsynsløsninger til geografiske data

Emnets temaer

-Oversikt over utfordringer knytta til forvaltning av geografiske data
-Databaser for geografiske data
-Organisering av store mengder geografiske data
-WWW-tilgang til geografiske data
-Metadatabaser/katalogtjenester
-Datasikkerhet

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
VurderingsformerMappe-evaluering (evalueres av faglærer og egen sensor)
Mappeevaluering: 3 oppgaver i mappa, alle evalueres av faglærer og egen sensor
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligErling Onstein
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger