norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO3021 - Juss III (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter
  • GEO1031 - Juss I
  • GEO2031 - Juss II
Bygger på 
Mål

Fagets målsetning er å gi studentene kunnskap om det ansvar og de oppgaver som er tillagt kommunale byggesaksmyndigheter ved behandling av ulike byggetiltak.

Kandidaten skal få bred innsikt i de ulike aktører i et byggeprosjekt, kunnskap om hverandres roller og ansvar, slik at samspillet mellom partene fremmes, byggesaken fremmes, og på denne måten effektiviseres.

Kandidaten skal være i stand til å gjennomføre en rasjonell planprosess som en del av en byggesak, forstå og anvende de ulike lovbestemmelser, forskrifter, Norske standarder og øvrige styringsdokumenter som danner byggesakens kjøreregler, stille krav til og legge til rette for utvikling av informasjon som kreves ved gjennomføring av en søkeprosess, få innsikt i interne kvalitetsstyringsprosesser i foretak og kommunale byggesaksmyndigheter som kreves for gjennomføring av en byggesak.

Emnets temaer

- Modul 1: Saksbehandling
- Modul 2: Dokumentasjonskrav
- Modul 3: Tilsyn
- Modul 4: Styringssystemer
Innhold:
- Ansvar og opgaver, sakstyper og forhåndskonferanse
- Dokumentasjonskrav overfor bygningsmyndighetene (ramme, igangsetting)
- Varsling, estetikk, kontrollplaner, løsninger, materialer og produkter
- Klagebehandling
- Tilsynsfunksjonen
- Sluttkontroll, ferdigattest

Pedagogiske metoderGruppearbeid
VurderingsformerOppgaveløsning (evalueres av faglærer)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravDeltagelse i gruppearbeid og løsning av gruppearbeid for de ulike kursmoduler. Oppgavene sendes veileder, og det kreves minimum bestått for å gå opp til eksamen.Deltatt i diskusjonsforum på nettet med minimum et innlegg pr. modul.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Bjørn Godager
Læremidler

Bøker:

  • Veiledning til plan- og bygningsloven, A.Petersen
  • The XML Companion, Neil Bradley

Annet:

  • Plan- og bygningsloven
  • Kompendium, Faglærer
  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger