norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO3041 - Stikking , grunnleggende (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
Mål

Studenten har:
- Kunnskaper: Grunnleggende innsikt om stikningsutstyr og sentrale stikningsoppgaver på bygg og anlegg, samt forståelse for dataflyt mellom konsulent og utførende part.
- Holdninger: Bevisstgjørelse av en stikningsingeniørs rolle og oppførsel i byggeprosjekter.
- Ferdigheter: Enklere manuelle beregninger, moderne og rasjonell utstikking vha. elektronisk målebok.

Emnets temaer

- Stikningsoppgaver på bygg og anlegg,
- Etablering av stiknings-grunnlag,
- Dokumentasjon av utført arbeid (as built),
- Bruk av elektronisk målebok med tilhørende programvare,
- Overføring av data mellom målebok og pc,
- Bruk av landmålingsprogram på pc,
- Linjeberegning,
- Tegningsforståelse,
- Bruk av lasere,
- Digitale terrengmodeller,
- Masseberegning,
- Prosjektering,
- Administrasjonsrutiner på bygg og anlegg,
- Utferd til bygg og anlegg,
- Maskinstyring.

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, prosjektarbeid
VurderingsformerMappe-evaluering (teller 90%, evalueres av faglærer)
Medstudentevaluering (teller 10%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Faglærer og student velger ut hvilke 2 mapper hver som skal telle til endelig evaluering.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle delkrav i mappene må utføre. 4 av 6 mapper evalueres til slutt.
Obligatoriske arbeidskravAlle delkrav i mappen må utføres.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligBjørn Godager
Læremidler

Bøker:

  • Utstikking på bygg og anlegg, B.Godager / K.Reed
  • Feillære og utjevningslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
  • Geodatanormen
  • Brukermanual for Vesla/Geonor-Land og Gemini
  • Diverse notater, B.Godager / V.Øfstaas
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • XS240B - STIKKING I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger