norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO3061 - Stikking, videregående (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter
  • GEO2051 - Landmålingsanalyse
  • GEO2111 - Satellittgeodesi, grunnleggende
  • GEO3041 - Stikking , grunnleggende
Bygger på
  • GEO3041 - Stikking , grunnleggende
Mål

Etter kurset skal studentene:- Videreutvikle basiskunnskapen fra kurset "Stikking, grunnleggende" innen hele prosessen fra prosjektering via stikking og kontroll/dokumentasjon.- Utvikle evnen til tegningstolkning.- Utvikle evnen til å forstå bygg- og anleggskontrakter.- Videreutvikle praktiske ferdigheter med stikningsutstyr og tilhørende programvare.- Ha kjennskap til maskinstyring og dens prinsipper.

Emnets temaer

Prosjektering, tegningstolkning, kontraktsforståelse, praktiske stikningsoppgaver, aktuelle dataprogrammer, maskinstyring, prosjektoppgave
(eksempelvis): Etablering av stikningsgrunnlag, stikking med GPS, totalstasjon og digitalniveller, dokumentasjon med vurdering av resultatene, rapportskriving.

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravEkskursjon(er) (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligBjørn Godager
Læremidler

Bøker:

  • Utstikking på bygg og anlegg, B.Godager / K.Reed
  • Feillære og utjevningslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
  • Geodatastandarden, Statens kartverk
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • XS204B - STIKKING II
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger