norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO3071 - Satellittgeodesi, videregående (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkEngelsk
Forutsetter
 • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
 • GEO2071 - Satellittgeodesi I
Bygger på
 • GEO1011 - Geomatikk introduksjon
 • GEO2051 - Landmålingsanalyse
Mål

Etter kurset skal studentene kunne:
- Tolke satellitt almanakker
- Beregne posisjon ved bruk av både kode- og fase-målinger
- Utføre vektorberegninger
- Kunne utføre øvrige beregninger med GPS-programvare
- Utjevne vektornett
- Etablere, kvalitetssikre og drifte RTK-systemer
- Kjenne til standarder for satellittmålinger

Emnets temaer

- Struktur og innehold av satellittmeldinger
- Beregning av satellittposisjon ved gitt epoke
- Beregning av pseudoavstand
- Fasemåling og beregning av ”ambiguity”
- Posisjonsberegning, bruk av presise efemerider
- Vektorberegning
- Kvalitetsvurdering
- Vektornett ”design, simulering og utjevning
- Tolkning av RINEX data
- Referansestasjon ”design” og drift
- Virtuelle referansesystemer
- RTK målingssystemer
- Struktur og innehold av RTCM, RTCA og NMEA meldinger
- Standard måleprosedyrer og praksis

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 70%)
Muntlig, individuelt (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekter evalueres og fremføres i gruppe, men forsvares ved individuelt muntligeksamen
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r)
Rapport(er)
Prosjekter presenteres som formelle rapporter i tillegg til muntlige fremføringer
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligGeorge Preiss
Læremidler

Bøker:

 • GPS Theory and Practice, Hofmann-Wellenhof / Lichtenegger / Collins, Springer, utgave 2001 (ISBN: 3-211-83534-2)
 • Satelittbasert posisjonsbestemmelse, Statens Kartverk
 • Innføring av nytt geodetisk grunnlag i Norge, Statens Kartverk
 • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss
 • 017 Geometrisk utforming og 018 Veibygging, Vegdirektoratets håndbøker, VD, utgave 2000

Annet:

 • Kompendium: satellittmålinger
 • Diverse notater, B.Godager / G.Preiss / D.Norberg
 • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
 • GEO3031 - Satellittgeodesi II
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger