norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO3081 - Geomatikk prosjektoppgave I (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1011 - Geomatikk introduksjon
Mål

Studenten skal kunne gjøre rede for en nærmere angitt faglig problemstilling definert i samarbeid med en veileder.

Studenten skal etter kurset ha fått erfaring i å utføre et selvstendig, veiledet prosjekt, der studenten selv har ansvaret for å planlegge arbeidet, finne løsninger, utføre det nødvendige arbeidet og dokumentere prosjektet.

Emnets temaer

Det faglige innholdet vil bli definert individuelt og tilpasset kursets
arbeidsmengde.

Prosjektarbeidet bør om mulig bli gitt og utføres i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat. En faglærer ved seksjon for geomatikk skal godkjenne prosjektplanene og stå for veiledningen            

Pedagogiske metoderProsjektarbeid
Prosjektarbeid med veiledning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
Evaluering av prosjekt-dokumentasjon/rapport
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravVeiledningssamtaler
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligAvtales individuelt
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fra 
Supplerende opplysninger