norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO3101 - Geografisk analyse (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1011 - Geomatikk introduksjon
Mål

Studenten skal være i stand til å gjennomføre en GIS analyse samt vurdere usikkerhet og kvalitet i sluttresultatet. Det legges vekt på tilrettelegging av data, bruk av statistiske metoder og forståelse av de viktigste analysefunksjoner i tradisjonelle GIS systemer. Studenten har også innsikt i hvordan resultater fra geografiske analyser brukes og presenteres i en beslutningsprosess.

Emnets temaer

-elementær statistikk
-geostatistikk
-fuzzy logikk
-interpolering
-datamodeller i geodatabaser
-analysemetoder for vektor- og raster-data
-sammensatte analysemodeller
-beslutningsstøtte
-organisering av analysearbeid
-kvalitet og dokumentasjon

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, refleksjon
VurderingsformerMappe-evaluering (teller 60%, evalueres av faglærer)
Mappen: 3 innleveringer / oppgaver
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravMuntlig fremlegg
Øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)
Refleksjonsnotater
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlig 
Læremidler 
Erstatter
  • GEO2011 - Geografisk analyse
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger