norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO3901 - Hovedprosjekt (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng20
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter

  75% av forventede studiepoeng skal være avlagt (pr. 1.oktober) for å kunne starte opp.

  Bygger på 
  Mål

  Etter gjennomført hovedprosjekt har studenten kompetanse til å:
  - utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art
  - planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
  - forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
  - forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
  - vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

  Emnets temaer

  Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

  Pedagogiske metoderGruppearbeid
  Kan unntaksvis gjøres individuelt
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
  Muntlig fremføring (evalueres av faglærer)
  Hver av delene må bestås separat.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravRapportering i løpet av prosjektperioden.
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  EmneansvarligBjørn Godager
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraVår 2005
  Supplerende opplysninger