norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO8011 - Introduksjon til GIS I (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng7,5
Varighet 
SpråkEngelsk
Forutsetter

  Tilgang PC under Windows og Internet. Ytterliggere detaljer blir gitt ved kursoppstart.

  Bygger på

   Grunnleggende kunnskaper i bruk av operativsystem Windows

   Mål

   Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse av geografiske data og hvordan disse håndteres og anvendes i et GIS. Studentene skal forstå prosessen knyttet til innsamling, bearbeiding, lagring, enkel analyse og presentasjon av geografiske data, og hvordan denne prosessen påvirker datakvaliteten.

   Emnets temaer

   - Projeksjoner og koordinatsystem
   - Vektor data strukturer
   - Databaser
   - Digital datafangst
   - Vektor data analyser
   - Raster data struktur
   - Raster data analyser
   - Visualisering

   Pedagogiske metoderØvinger på GIS programvare
   VurderingsformerFlervalgstest(er)
   KarakterskalaBestått / ikke-bestått
   Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
   Obligatoriske arbeidskravObligatoriske oppgaver skal være godkjent for å få tilgang til eksamen.
   Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
   EmneansvarligRune S. Ødegård / Erling Onstein
   Læremidler

   Bøker:

   • Principles of Geographic Information Systems, R.A.De By (ISBN: 90-6164-200-0)

   Annet:

   • Interaktivt elektronisk læremateriale
   Erstatter 
   Gjelder fraVår 2004
   Supplerende opplysninger