norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1 (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng7,5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har:
- innsikt i helsefremming til foreldre, barn og ungdom
- innsikt i forebyggende sykepleieoppgaver til foreldre, barn, unge og eldre
-kjennskap til risikofaktorer i bo- og arbeidsmiljø

Emnets temaer

Forebyggende og helsefremmende arbeid relatert til sykepleierens forebyggende funksjon.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, praksis, veiledning
VurderingsformerOppgaveløsning
Obligatorisk tilstedeværelse i praksis.
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Individuell studiesamtale med studieprogramansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravPraksis
Rapport(er)
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Solveig Granseth
Læremidler 
Erstatter
  • XHP-1 - Hospiteringspraksis
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2001
Supplerende opplysninger

Pensum litteratur: se undervisningsplan for 05HBSPLH/05HBSPLD