norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for HOP3001 - Hospiteringspraksis - studieenhet 3 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng3
VarighetVår
Sekvens 9
SpråkNorsk
Forutsetter
 • HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1
 • IPR1001 - Introduksjonspraksis
 • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • PRU2001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
 • SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
 • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
 • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • SPL2011 - Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
 • SPL3011 - Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
 • VPK2001 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPK2011 - Veiledet praksis i kirurgi – studieenhet 2
 • VPM2001 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPM2011 - Veiledet praksis i medisin – studieenhet 2
 • VPP2001 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
 • VPP2011 - Veiledet praksis i psykiatri – studieenhet 2
Bygger på

  All underliggende undervisning, erfaringslæring, pensumlitteratur og selvvalgt litteratur

  Mål

  Studenten skal:
  -kunne se de nære sammenhenger mellom teori og praksis
  -oppnå erfaring fra ulike og betydningsfulle deler av sykepleietjenesten

  Emnets temaer

  Fagutvikling og forskning i praksis.

  Pedagogiske metoderPraksis
  Integrering av teori og praksis i forbindelse med avsluttende eksamen i sykepleie
  VurderingsformerHospiteringspraksis brukes i avsluttende eksamen i sykepleie
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravEn beskrivelse av hospiteringspraksis i avsluttende eksamens etterord.
  Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
  EmneansvarligHøgskolelektor Kari H. Hugsted
  Læremidler 
  Erstatter
  • XHP2 - Hospiteringspraksis
  Gjelder fraVår 2003
  Supplerende opplysninger