norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Anbefaler kurs i rapportskriving.

  Mål

  Studentene har en grunnleggende forståelse av sentrale tekniske og samfunnsmessige aspekter ved moderne informasjonsteknologi sett i sammenheng med digital publiseringsteknologi. Studentene skal ved deltagelse i gruppeøvinger og prosjekt tilegne seg dypere kunnskap om enkelte av emnets temaer. Gjennom bruk av basisgrupper fokuseres det også på å styrke evnen til samarbeid, planlegging og oppfølging.

  Emnets temaer

  INFORMASJONSTEKNOLOGI
  - Historie
  - Datasystemers oppbygning og virkemåte
  - Datakommunikasjon og nettverk
  - Periferienheter
  - Informasjonssikkerhet
  - Anvendelser av IT-systemer

  PUBLISERINGSTEKNOLOGI
  - Historie
  - Web-teknologi
  - Web-design
  - Bildebehandling
  - Opphavsrett

  Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid, veiledning
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer)
  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%, evalueres av egen sensor)
  Hver av delene må bestås separat.
  Muntlig fremføring inngår under evaluering av prosjekt.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
  Angående prosjektarbeid: samarbeid mellom gruppene er ikke tillatt, delvis identiske besvarelser samt kopiering av andre kilder uten referanser, vil bli vurdert som fusk.
  Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
  For å få gå opp til eksamen må alle spesifiserte milepæler underveis i prosjektet være levert til riktig tid og evaluert til godkjent. Obligatoriske øvingsoppgaver skal gjennomføres i grupper. Oppgavens art vil variere, og være avhengig av studiumtilhørighet. Det vil si at Bachelor i medieteknikk/mediedesign/medie-management/informatikk/ingeniørfag data, vil kunne få utdelt forskjellige oppgavesett.
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligTerje Stafseng
  Læremidler

  Bøker:

  • Learning web design: a beginners guide to HTML, graphics & beyond, Jennifer Niederst, O'Reilly, utgave 2003
  • Real world Adobe Photoshop Cs: industrial-strength production techniques, David Blatner / Bruce Fraser, Peachpit Press, utgave 2004
  • Informasjon, kommunikasjon og teknologi, Terje Kristensen, Cappelen akademisk forlag, utgave 2
  Erstatter
  • IMT2191 - Publisering for web
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger