norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT1051 - Informasjonsgrafikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene har kunnskaper om informasjonsgrafikkens historie, egenskaper i et kognitivt perspektiv, samt potensiale som alternativ til tekst- eller bildebaserte grafiske representasjonsformer. Studentene har også kunnskaper om ulike sjangrer av informasjonsgrafikk og hver sjangers spesifikke muligheter og begrensninger samt potensiale for demagogisk misbruk.

Emnets temaer

- Tabelarisk og skjematisk representasjon av kvantitativ informasjon
- Informasjonsgrafikkens historie
- Diagrammer (søyle, linje, flate, sektor, Isotype, punkt, histogram, etc)
- Flytskjemaer
- Navigasjonsdiagram
- Kartografi, topografiske kart, tematiske kart, geografiske informasjonssystemer
- Skjematiske illustrasjoner
- Tabeller
- Utvikling av brukervennlige skjemaer og blanketter

Pedagogiske metoderForelesninger
Essayskriving og/eller praktiske visualiseringsoppgaver av tabeller, diagrammer og skjemaer.
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er)
Formativ-iterativ evaluering underveis. Summativ evaluering med karaktergivning ved semesterets slutt.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravPraktiske visualiseringsoppgaver og/eller essayskriving
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligOle Lund, førsteamanuensis
Læremidler

Bøker:

  • Skjemavett: veileder i datafangst og skjemabruk, Tor Nygaard, Oslo: Kommuneforlaget, utgave 2002
  • The visual display of quantitative information, Edward R. Tufte, (1983), Cheshire Connecticut: Graphics Press, utgave 2001
  • How to lie with statistics, Darrell Huff, (1954), Penguin, utgave 1991

Annet:

  • Informasjonsgrafikk: artikkelsamling
Erstatter 
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger

Forelesningene i emnet er i stor grad gjesteforelesninger (ikke timeplansfestet på vanlig måte).
Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller maksimum 25 studenter.