norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT1071 - Multimedieproduksjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
Mål

Etter gjennomført emne skal studentene ha kjennskap til ulike teknologier som inngår i en multimedieproduksjon. Videre skal studentene ha opparbeidet seg praktiske ferdigheter innen multimedieproduksjon.

Emnets temaer

-Mediekunnskap
-Planlegging av medieproduksjon
-Digitalisering av bilder, lyd og video
-Behandling av bilder, lyd og video
-Integrasjon av medietyper
-Distribusjon av digitale medier

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 30%)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravFor å få gå opp til eksamen må alle spesifiserte milepæler/obligatoriske arbeidskrav underveis være levert til riktig tid og blitt evaluert bestått.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligClaus Knudsen
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger