norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT1071 - Multimedieproduksjon (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
Mål

Etter gjennomført emne skal studentene ha innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon. De skal opparbeide seg teoretisk og praktisk kunnskap som inngår i videoproduksjon samt ha kjennskap til flerkanalpublisering. Videre skal studentene kjenne til de ulike teknologiene som inngår i en multimedieproduksjon og hvilke krav som stilles til digitalisering, komprimering og distribusjon.

Emnets temaer

- Mediekunnskap
- Produksjonsplanlegging
- Fortellerteknikk
- Dramaturgi
- Kameralære
- Mikrofonlære
- Redigering
- Lyssetting og spesialeffekter
- Digitalisering, komprimering og distribusjon
- Digital medierepresentasjon
- Struktur og navigasjon
- Programmering av dynamiske elementer

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, prosjektarbeid
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningEkstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.
Sensureres av emnelærer
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravProsjektplan (må være godkjent av faglærer)
For å få gå opp til eksamen må alle spesifiserte milepæler/obligatoriske arbeidskrav underveis være levert til riktig tid og blitt evaluert bestått.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørsteamanuensis Claus Knudsen
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger