norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT1091 - Papir, trykk og ferdiggjøring (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene har grunnleggende kunnskaper om fremstilling av trykte produkter. De skal etter endt kurs kjenne til virkemåter og kapasiteter for utstyr brukt i trykk- og ferdiggjøringsprosessen, samt kunne velge produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for produkter og produksjonsprosesser.

Emnets temaer

Analoge og digitale trykkmetoder, trykkformfremstilling, trykkpressers oppbygging og virkemåte, proofing (prøvetrykk), styrt repro/styrt trykk, fargestyring, bokbind og industriell ferdiggjøring. Materialer brukt i grafisk produksjon og materialenes egenskaper: trykkplater, papir og andre substrater, substratenes trykkbarhet, standardformater, bruttoformater, trykkfarger.

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver
Forelesninger (65%), bedriftsbesøk (15%), gruppeoppgaver og laboratorieøvelser (20%).
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
laboratorieøvelser
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørstelektor Sven Erik Skarsbø
Læremidler

Bøker:

  • Handbook of print media: Technologies and production methods/ed, Helmut Kipphan, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York (ISBN: 3-540-67326-1)
  • Grafisk kokebok (norsk utgave) Oslo, K. Johansson/ P. Lundberg/ R. Ryberg, Oslo: Gan Forlag, utgave 2002

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
  • Diverse utdelt materiell/notater
  • Terminologiliste http://terminologi.hig.no, Sven Erik Skarsbø (red.)
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger