norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT1101 - Typografi (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene har tilegnet seg en grunnleggende fagterminologi og grunnleggende praksiskunnskaper om typografisk design - med en vektlegging på bokdesign.

Emnets temaer

Grafisk kommunikasjon: introduksjon
Manuskriptbehandling og tegnsetting
Orddeling og justering
Skriftkunnskap og detaljtypografi
Skrift- og typografihistorie
Bokens elementer og arkitektur
Ombrekking: emnestruktur kontra artefaktstruktur
Tilgangsstruktur og navigasjon
Sideutforming og komposisjon

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid
Tre praktiske gruppeoppgaver, med utstrakt bruk av formativ-iterativ evaluering. For Bachelor i mediedesign kan prosjektene inngå i den endelige mappeevalueringen (med interne og eksterne sensorer) av praktiske prosjekter ved avslutning av studiets tredje og siste år.
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravDe praktiske gruppeoppgavene må være godkjent av faglærer for å få gå opp til eksamen. Det gis ikke karakter på de tre praktiske gruppeprosjektene.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligOle Lund, førsteamanuensis
Læremidler

Bøker:

  • Skriveregler (utgave 7 eller nyere; bokmål eller nynorsk), Finn Erik Vinje, Oslo: Aschehoug, utgave 1998
  • Bokstaven, ordet, texten: handbok i grafisk formgivning, Christer Hellmark, Ordfront Förlag, utgave 2001
  • Bogdesign: tilrettelegging af illustrerede bøger, Mette og Eric Mourier, Forlaget Grafisk Litteratur, utgave 1999
  • Typografisk håndbok, Christer Hellmark, Oslo: Spartacus Forlag, utgave 2000

Annet:

  • Forelesninger og tavlenotater
  • Skriftprøver, Ole Lund (28 siders utdrag, deles ut av faglærer), Oslo: Brødrene Fossum, 1991
Erstatter
  • XL105G - GRAFISK KOMMUNIKASJON OG TYPOGRAFISK DESIGN
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Er høstemne fra 2004 (har vært våremne)

Anbefalt støttelitteratur:
Olav Martin Kvern og David Blatner. 2004. Real world Adobe Indesign CS. Berkeley: Peachpit Press