norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT1111 - Fotografihistorie og bildekommunikasjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Emnet skal gi studenten kunnskaper om generell fotohistorie, fotografiets reproduksjonstekniske historie og fotografiets rolle i moderne grafisk design. Emnet er også fortolkningsorientert – der studentene skal gjøre seg kjent med kritisk teori som problematiserer det publiserte/masseproduserte fotografiets egenskaper som kommunikativt medium. Emnet fokuserer også på praktisk-instrumentell bildekommunikasjon i designsammenheng.

Emnets temaer

Nasjonal og internasjonal fotografihistorie
Fotografiteknologiens historie
Fotografiets reproduksjonstekniske historie
Det masseproduserte bildet
Mellomkrigstidens fotomontasje og «typofoto» og deres betydning for utviklingen av moderne grafisk design
Fotografiet som kommunikativt og retorisk medium
Fotografiets status som et representerende medium
Fotografiets status og muligheter i den «digitale tidsalder»
Praktisk-instrumentell bildekommunikasjon

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger
Skriving av to essay (med formativ underveisevaluering, og summativ karakterevaluering etter semesteravslutning)
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekter = to essay
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligRoger Erlandsen, førsteamanuensis II
Læremidler

Bøker:

  • Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!: om fotografiens første hundre år i Norge: 1839—1940, Roger Erlandsen, Våle: Forlaget Inter-View, utgave 2000
  • Photography: a critical introduction, Liz Wells (red.), London: Routledge, utgave 2004
  • Bild & budskap: ett triangeldrama om bildkommunikasjon, Bo Bergström, Stockholm: Carlsson Bokförlag, utgave 2000
Erstatter
  • IMT1021 - Fotografi
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller maksimum 25 studenter.