norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2021 - Algoritmiske metoder (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1081 - Objekt-orientert programmering
Mål

Studenten skal:
  - forklare, anvende og i noe grad kunne omskrive en del standard
    algoritmer for bl.a. sortering, søking og grafhåndtering.
  - være i stand til å skrive pålitelige og effektive program.
  - finne algoritmen for ikke-trivielle problemstillinger og
    skrive koden som gjør/løser dette.
  - håndtere avanserte datastrukturer som lister, trær og grafer.
  - bruke abstraksjon ved konstruksjon av programmer.
  - anvende rekursjon ved problemløsning.

Emnets temaer

Teknikker og algoritmer:
- Objekt-orientering
- Abstrakte datatyper
- Rekursjon
- Søking
- Sortering
- Hashing
- Komprimering
- Tilstandsmaskiner
Datastrukturer:
- Tabeller/arrayer
- Kø
- Stakk
- Pekere og dynamisk allokering
- Lister
- Trær
- Grafer(connectivity, vekting, rettet)
- Nettverksflyt
Effektivitet:
- Kompleksitet og O-notasjon
- Tids- og plassforbruk

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning, veiledning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av fagassistent)
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Frode Haug
Læremidler

Bøker:

  • Algorithms in C++, Robert Sedgewick, Addison-Wesley, utgave 1 (ISBN: 0-201-51059-6)

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
  • Kompendium, Faglærer
Erstatter
  • XL189A - ALGORITMISKE METODER
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger