norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2031 - Databasemodellering (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
Varighet1 semester (høst)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal etter kurset kunne:
- kjenne til ulike databasemodeller med hovedvekt på relasjonsmodellen
- bruke ER-modellering for oppbygging av databaser
- designe databaser og håndtere informasjon i lokale og eksterne nettverk

Emnets temaer

Grunnleggende databaseteori
Modul 1 (3ects): Modellering
1.1 Relasjonsmodellen, ER-modellering
1.2 Normalisering
1.3 Strukturer og indekser, 3-skjema
Modul 2 (2ects): SQL
2.1 SQL spørrespråk
2.2 Oppbygging og bruk av SQL servere
2.3 Datautveksling i nettverk, sikkerhet

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver, øvinger på pc-lab
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%)
Oppgave(r) (teller 30%)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerIngen
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Alle obligatoriske øvinger må være godkjent for å få ta ekseamen
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligSvein Gautestad
Læremidler

Bøker:

  • Kompendium i Databasemodellering, Bjelland, utgave 2002
  • Microsoft SQL Server, Microsoft
  • Kompendium i Databasemodellering, Bjelland

Annet:

  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • XL116G - DATABASEMODELLERING
GodkjentAvd.styret AT, 190603
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger