norsk english

Emnebeskrivelse for IMT2051 - Databaser II (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng6
ECTS Credits6
Varighet1 semester (høst)
Duration1 semester (Autumn)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
  Prerequisite(s)
   Bygger på
    Mål

    Gi studentene innsikt og kunnskaper om SQL-baserte databasesystemer, distribuerte systemer og objektorienterte databaser

    Aim

    The course aims to give the students insight in and knowledge of SQL-based database systems, distributed systems and objectoriented databases.

    Emnets temaer

    Oppsett, bruk og drift av SQL-database.
    Utvidet bruk av SQL-spørrespråk, views, prosedyrer og triggere.
    Sikkerhet og transaksjonshåndtering, samtidighetskontroll og recovery. Query-optimalisering.

    Content

    Configuration, use and maintenance of SQL-server databases
    Use of SQL-query, views, procedures and triggers
    Security and transaction handling
    Query optimization

    Pedagogiske metoderForelesninger, lab-arbeid, Praktiske eksempler
    Study MethodsLectures, Laboratory Work, Practical examples
    VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
    AssessmentWritten Exam, 3 hours
    KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
    Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
    Tillatte hjelpemidlerIngen
    Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
    Minimum 3 obligatoriske øvinger
    Course RequirementsAssignments
    At least 3 mandatory assignments
    Faglig overlapp 
    Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
    EmneansvarligHarald Liodden
    Læremidler

    Bøker:

    • Databasesystems - A practical approach to design, implementation and management, Connolly / Begg
    Erstatter
    • XS180A - DATABASER II
    GodkjentAvd.styret AT, 190603
    Gjelder fraHøst 2003
    Supplerende opplysninger 
    Supplementary Information