norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2071 - Ergonomi i digitale medier (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal ha bevissthet og kunnskaper om menneskelige faktorer og sluttbrukereres behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier. Emnet fokuserer også på praktiske brukervennlighetsmetoder og skal sette studentene i stand til å initiere brukervennlighetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Emnets temaer

Menneskesentrert teknologi
Brukervennlighetsprinsipper
Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt
Informasjonsstruktur og navigasjon
Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
Brukermedvirkning
Scenarieteknikk
Rapid prototyping
Formativ-iterativ brukertesting
Heuristisk evaluering og ekspertevaluering

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, gruppearbeid
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravEssay(ene) og de(n) praktiske oppgaven(e) må være godkjente av faglærer for å kunne gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFrode Volden, førstelektor
Læremidler

Bøker:

  • Usability engineering: scenario-based development of human-computer interaction, Mary Beth Rosson & John M. Carroll, San Francisco: Morgan Kaufmann, utgave 2002
  • The inmates are running the asylum, Alan Cooper, Indianapolis: Sams Publishing, utgave 2004
  • The design of everyday things, Donald A.Norman, (1989), Basic Books (eller andre utgaver), utgave 2002

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • IMT2081 - Ergonomi i digitale medier I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Emnet er det samme som 2003/2004 IMT2071 Ergonomi i digitale medier, og erstatter samtidig IMT2081 Ergonomi i digitale medier I.