norsk english

Emnebeskrivelse for IMT2072 - Ergonomi i digitale medier (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studenten skal ha bevissthet og kunnskaper om menneskelige faktorer og sluttbrukereres behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier.  Emnet fokuserer også på praktiske brukervennlighetsmetoder og skal sette studentene i stand til å initiere brukervennlighetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Aim

The aim of the course is to establish awareness and knowledge of human factors relevant to the design of graphical user interfaces. The course also focuses on methods for practical usability engineering, and aims at making the students able to initiate usability activities in the context of project management and system development.

Emnets temaer

Menneskesentrert teknologi
Brukervennlighetsprinsipper
Menneskers hukommelse og informasjonsprosessering
Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt
Informasjonsstruktur og navigasjon
Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
Brukermedvirkning
Scenarieteknikk
Rapid prototyping
Formativ-iterativ brukertesting
Heuristisk evaluering og ekspertevaluering

Content

Human-centered technology
Usability principles
Human memory and information processing
Knowledge in the head, in the body, in the interface, in the world
Metaphors and idioms
Information structure and navigation
Standards and guidelines in usability engineering
The life cycle of usability engineering
Participatory design
Scenario techniques
Rapid prototyping
Formative-iterative usability testing
Heuristic evaluation and expert evaluation

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid
Essayskriving
Study MethodsLectures, Group Works
Essay writing
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
AssessmentWritten Exam, 4 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningEkstern sensor retter utvalg av besvarelsene
Sensureres av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravTo godkjente essay.
Course RequirementsTwo essays must be approved.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørstelektor Frode Volden
Læremidler

Bøker:

  • Usability engineering: scenario-based development of human-computer interaction, Mary Beth Rosson & John M. Carroll, San Francisco: Morgan Kaufmann, utgave 2002
  • The design of everyday things, Donald A.Norman, (1989), Basic Books (eller andre utgaver), utgave 2002
  • The inmates are running the asylum, Alan Cooper, Indianapolis: Sams Publishing, utgave 2004

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • IMT2071 - Ergonomi i digitale medier
  • IMT2081 - Ergonomi i digitale medier I
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger