norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2072 - Ergonomi i digitale medier (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal ha bevissthet og kunnskaper om menneskelige faktorer og sluttbrukereres behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier.  Emnet fokuserer også på praktiske brukervennlighetsmetoder og skal sette studentene i stand til å initiere brukervennlighetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Emnets temaer

Menneskesentrert teknologi
Brukervennlighetsprinsipper
Menneskers hukommelse og informasjonsprosessering
Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt
Informasjonsstruktur og navigasjon
Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
Brukermedvirkning
Scenarieteknikk
Rapid prototyping
Formativ-iterativ brukertesting
Heuristisk evaluering og ekspertevaluering

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid
Essayskriving
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningEkstern sensor retter utvalg av besvarelsene
Sensureres av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravTo godkjente essay.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørstelektor Frode Volden
Læremidler

Bøker:

  • Usability engineering: scenario-based development of human-computer interaction, Mary Beth Rosson & John M. Carroll, San Francisco: Morgan Kaufmann, utgave 2002
  • The design of everyday things, Donald A.Norman, (1989), Basic Books (eller andre utgaver), utgave 2002
  • The inmates are running the asylum, Alan Cooper, Indianapolis: Sams Publishing, utgave 2004

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • IMT2071 - Ergonomi i digitale medier
  • IMT2081 - Ergonomi i digitale medier I
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger