norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2141 - Produksjonsledelse I (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Grafisk produksjonsteknologi 1, Grafisk produksjonsteknologi ll

  Mål

  Studentene skal få kjennskap til prinsipper for planlegging og styring i en grafisk bedrift.

  Emnets temaer

  Juridiske forhold.

  Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravBegge deler må være godkjent av faglærer
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligHøgskolelærer Leif Nordahl
  Læremidler

  Bøker:

  • Kalkulasjon af tryksager, Christiansen / Hoffland, Grafisk Litteratur (ISBN: 8788263681)
  • Produksjonsledelse 1, Kompendium, Grafisk 2003, utgave 1997
  Erstatter
  • XL115G - PRODUKSJONSLEDELSE I
  Gjelder fraVår 2003
  Supplerende opplysninger